2010

Bohatá hořká chuť potřebuje trochu času, než si ji najdete. Jak ale ukazuje i Ivan Trojan v naší reklamě z roku 2010, ve výjimečných případech to jde i urychlit.