1939-1945

Válečné časy nepřály lihovarnictví a vlastně ani ničemu jinému dobrému. Kvůli nacistické zvůli musela z likérky odejít většina neárijských zaměstnanců. Znalost tajemství receptury Fernetu Stock ale zachránila místo a možná i mnohem víc tehdejšímu mistru destilatérovi Arnoštu Müllerovi. Ač židovského původu, zůstal vedoucím výroby až do osvobození Plzně třetí americkou armádou pod velením generála Pattona.

Neradostná doba druhé velké války.