1950

Kupředu levá, zpátky ni krok. Padesátá léta byla, jaká byla. Lionello Stock však nepřišel o vše. Stále vlastnil práva na užívání tradičních ochranných známek „Stock“ a „Fernet Stock“. Za jejich užití se platily poměrně tučné licenční poplatky. Pro další přežití Fernetu Stock bylo důležité, že tehdejší ředitel Josef Perka nevyměkl a dohodl se s Lionellem Stockem na bezplatném užívání značky na území Československa.

Padesátá léta v rytmu budovatelského nadšení.